Home
Events
जिल्लास्तरीय अन्तर विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता

Contact Details

  • जिल्लास्तरीय अन्तर विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता
  • अक्सफोर्ड उच्च मा.वि. सुख्खानगर-१०
  • Butwal
  • Nepal
  • +977 71 541363

जिल्लास्तरीय अन्तर विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता

कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण

प्रतियोगिता हुने मिति: २०७३ माघ १२ र १३ गते
प्रतियोगिता हुने स्थान: अक्सफोर्ड उच्च मा.वि. सुख्खानगर-१०
नाम दर्ता गर्ने अन्तिम मिति: २०७३/१०/१० गतेसम्म
प्रतियोगिता सञ्चालन समय: बिहान १०ः३० बजेदेखि
नियमहरु:
१. प्रतियोगिता आइ.टि. टि. एफ (I.T.T.F) को नियमानुसार खेलाइने छ ।
२. खेलाडीले खेल पोशाक अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्नेछ ।
३. खेल सम्बन्धी कुनै विवाद भएमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार आयोजक समितिलाई हुनेछ ।
४. प्रतियोगितामा हुने इभेन्ट:
क) एकल छात्र/छात्रा -आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म)
ख्) एकल छात्र/छात्रा -मा.वि. तह कक्षा ९-१२ सम्म्)
५. प्रतियोगितामा प्रत्येक तहदेखि २ जना छात्र र २ जना छात्रा खेलाडी सहभागी गराउन सकिनेछ ।
६. Pre-Quarterfinal सम्मको खेल Best of 3 को आधारमा खेलाइनेछ र Quarter Final  देखिको खेल Best of 5 को आधारमा खेलाइनेछ ।
७. खेलाडीसँग एक जना खेल प्रशिक्षक वा व्यवस्थापक अनिवार्य पठाइदिनु होला ।