Home
Events
जिल्लास्तरीय अन्तर विद्यालय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता

Contact Details

  • जिल्लास्तरीय अन्तर विद्यालय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता
  • अक्सफोर्ड मा. वि.

जिल्लास्तरीय अन्तर विद्यालय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता

कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण

शिर्षक/विषय: आजको आवश्यकता: सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता
मिति : २०७३ माघ १६ गते
समय : बिहान १० बजे
स्थान : अक्सफोर्ड मा. वि.
प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीको नाम २०७३ माघ १५ गते सम्म दर्ता गर्राई सक्नुपर्नेछ ।
पुनश्च : प्रत्येक वक्ताका लागि ६ मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ र वक्ता कक्षा ९,१०,११ अथवा १२ मा अध्ययनरत हुनुपर्नेछ ।
पुरस्कार
१. प्रथम : रु. ७५००
२. द्वितीय : रु. ५०००
३. तृतीय : रु. २५००